ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
- ที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
- ที่ปรึกษาโครงการจัดสรรที่ดิน สนามกอล์ฟ

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอาคารชุด 
- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
- บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารขุด อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า พลาซ่า
- บริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สโมสร

บริการด้านกฎหมายและบัญชี
- ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด และพรบ.การจัดสรรที่ดิน
- ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป
- ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
- วางระบบบัญชี จัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน