ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ สรงประภา

วันที่ 23 มีนาคม 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้าน ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน งบประมาณ และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในหมู่บ้าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)