Service

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ

พบปะพูดคุยกับเราที่สำนักงาน

บริการของเรา

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความภูมิใจ

ที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ที่ปรึกษาโครงการจัดสรรที่ดิน สนามกอล์ฟ

นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารขุด อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า พลาซ่า บริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สโมสร

ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด และพรบ.การจัดสรรที่ดิน ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร วางระบบบัญชี จัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน

การดูแลสั่งการ วางแผนงานด้านการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาสำหรับหมู่บ้านหรือโครงการ ให้ดำเนินการด้านต่างๆ

เป็นตัวแทนในการ จัดทำบัญชี ลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เร่งรัดหนี้สินต่างๆ ภายในโครงการที่เกิดขึ้น

ดูและจัดการความเรียบร้อย ภายในโครงการเมื่อมีปัญห ขัดข้อง ประสานให้เกิดความเรียบร้อยและ รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหา

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของทิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

สั่งการเวรยาม ตรวจความเรียบร้อย รวมถึงอุปกรร์ต่างๆ อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ฯลฯ

การจัดเก็บขยะ ดูแลเรื่องความสะอาด ท่อระบายน้ำ ไม่อุตตันในยามภาวะกรณีน้ำท่วม เร่งรัดขุดลอกท่อให้ระบายได้สะดวก

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

เป็นที่ปรึกษาและจัดประชุมหมู่บ้านโครงการ จัดประชุมประจำปี สามัญ เตรียมเอกสาร ข้อกำหนด จัดสถานที่ ดำเนินการประชุม

จัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมดีๆ ทำร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน เช่น การจัดสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ เช่นงานเลี้ยงปีใหม่งาน งานทำบุญประจำปีหมู่บ้านและอาคาร เป็นต้น

จัดทำรายงานต่างๆ ส่งเอกสารที่จำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทางโครงการทราบถึงข้อรายละเอียดต่างๆ ทั้งด้านการเงิน ด้านบัญชีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เพื่อความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้

1. บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารสำนักงานศูนย์การค้า พลาซ่า ฯลฯ

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คืออาชีพหลักของ Tuff ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปีมีความมุ่งมั่นในการ บริหารการจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณธรรมรวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพย์สินของโครงการต่างๆ

2. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

มืออาชีพด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กว่า 50 หมู่บ้านทั่วประเทศ อีกทั้งยังให้บริการจดทะเบียนนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้กับบริษัทผู้จัดสรร ชั้นนำ ประกอบด้วย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้ บจ.พีชพลัส พร็อพเพอร์ตี้โดยสิ้นสุดขอบเขตการท างานเมื่อส่งมอบใบ จสก. 10 และข้อบังคับนิติบุคคลฯ ให้กับตัวแทน คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจัดเสวนาการจัดตั้งนิติบุคคล และจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

3. บริการด้านบัญชีและกฎหมายสำหรับนิติบุคคลฯ

งานด้านบัญชีและกฎหมายถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการนิติบุคคล สถานะการเงินที่ต้องจัดส่งทุก เดือน งบการเงินประจำปีที่ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ยื่นงบการเงินต่อสำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ที่ดินกลางจังหวัดทุกปีข้อบังคับและระเบียบสอดคล้องกับคุณภาพการอยู่อาศัยชุมชนและไม่ขัดกับกฎหมายอื่น การดำเนินงาน ของนิติบุคคลหมู่บ้านต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)