T
: teamwork
การทำงานเป็นทีม
ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน
บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด, tuff service
F
: fair
โปร่งใสตรวจสอบได้
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม
บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
U
: utility
ทำงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่ผู้ว่าจ้าง
บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด, tuff service
Play Video
F
: faithful
ทำงานเพื่อส่วนรวม
ศรัทธาในวิชาชีพช่วยเหลือสังคม
T
: teamwork
การทำงานเป็นทีม
ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน
บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด, tuff service
UutilityU
U
: utility
ทำงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่ผู้ว่าจ้าง
F
: fair
โปร่งใสตรวจสอบได้
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม
บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด, tuff service
F
: faithful
ทำงานเพื่อส่วนรวม
ศรัทธาในวิชาชีพช่วยเหลือสังคม

บริการของเรา

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ( Tuff Service ) ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความภูมิใจ

การดูแลสั่งการ วางแผนงานด้านการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาสำหรับหมู่บ้านหรือโครงการ ให้ดำเนินการด้านต่างๆ

เป็นตัวแทนในการ จัดทำบัญชี ลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เร่งรัดหนี้สินต่างๆ ภายในโครงการที่เกิดขึ้น

จัดการความเรียบร้อย น้ำ ไฟ ประปา ภายในโครงการหมู่บ้านเมื่อมีปัญหา ประสานให้เกิดความเรียบร้อยและ รวดเร็วทันที

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของทิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

จัดหาตัวแทน บริษัทรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะอวกด้านความปลอดภัย

การจัดเก็บขยะ ดูแลเรื่องความสะอาด ท่อระบายน้ำ ไม่อุตตันในยามภาวะกรณีน้ำท่วม เร่งรัดขุดลอกท่อให้ระบายได้วะดวก

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของทิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

ที่ปรึกษาและจัดประชุม หมู่บ้านโครงการ จัดประชุมประจำปี เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ข้อกำหนดต่างๆ ดำเนินการประชุม

การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ จัดงานเพื่อให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมดีๆ ทำร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน

จัดทำรายงานต่างๆ ส่งเอกสารที่จำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทางโครงการทราบถึงข้อรายละเอียดต่างๆทุกด้าน

บริษัทบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารสำนักงานศูนย์การค้า พลาซ่า ฯลฯ

บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริการด้านบัญชีและกฎหมายสำหรับนิติบุคคลฯ

We are the best leaders.

เราคือสุดยอดผู้นำด้านการบริหารจัดการโครงการครบวงจร

" บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ "

รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยระบบบริหารทรัพย์สินที่ทันสมัย ธุรกิจที่ให้บริการ บริหารอาคารชุด,บริหารคอนโดมิเนียม,บริหารหมู่บ้านจัดสรร,บริหารโรงแรม รีสอร์ท,ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ...

Tuff Service Company Limited

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

ทำไมต้องเลือกเรา?

เราคือผู้เชี่ยวชาญ

เป็นมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

มีความเป็นธรรม

มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆให้มีการจัดการที่เป็นระบบบริหารอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

พร้อมให้คำปรึกษา

เป็นที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับท่าน บริการจดทะเบียนนิติบุคคล,บริการตัวแทนด้านการตลาด,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ภาษี,วางระบบบัญชีจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน,บริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ถูกต้อง และรวดเร็ว

การให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยระบบการบริหารทรัพย์สินที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหา

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการเรา และเราขอการันตีคุณภาพจากผลงานที่ลูกค้าเคยใช้บริการเรา

อบรมเพิ่มทักษะการทำงานผู้จัดการอาคารชุดและหมู่บ้าน ประจำปี 2567

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการอาคารและหมู่บ้าน ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาป

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูนิค รัชดา 19

วันที่ 7 เมษายน 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการอาคารชุด ได้จัดประชุมใหญ่สา

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ สรงประภา

วันที่ 23 มีนาคม 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้าน ได้จัดประชุมใหญ่ส

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลิฟวิ่ง เรสซิเด้นซ์

วันที่ 3 มีนาคม 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้าน ได้จัดงานทำบุญปีให

อ่านเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)