บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการจัดการและบริหารอาคารชุด,บริหารคอนโดมิเนียม,บริหารหมู่บ้านจัดสรร,บริหารโรงแรม รีสอร์ท,ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการจดทะเบียนนิติบุคคล,บริการตัวแทนด้านการตลาด,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ภาษี,บริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการบุคลากรร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยสามารถติดต่อ โทร. 02-108-5251 โทรสาร : 02-108-5251 มือถือ : 091-775-4014 , 081-702-6368

ติดต่อสมัครงาน

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่
Email : admin@tuffservice.com
บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด 85/86 หมู่ 5 หมู่บ้านลิฟวิ่งเรสซิเดนซ์
ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
มือถือ : 091-775-4014, 081-702-6368 โทรศัพท์ & โทรสาร : 02-108-5251
Email : admin@tuffservice.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)