Tuff Service Company Limited

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

About us

เราคือมืออาชีพด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พัก อาศัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยระบบบริหารทรัพย์สินที่ทันสมัย ธุรกิจที่ให้บริการ บริหารอาคารชุด,บริหารคอนโดมิเนียม,บริหารหมู่บ้านจัดสรร,บริหารโรงแรม รีสอร์ท,ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการจดทะเบียนนิติบุคคล,บริการตัวแทนด้านการตลาด,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ภาษี,บริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้บริษัทฯได้ร่วมมือกับชมรมบริหารทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือสังคมในการแนะนำวิชาชีพบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้ มีบุคคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ เพื่อออกมารับใช้สังคม ซึ่งขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยจะมีการสร้างศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์งานให้กับบุคคลากรให้สามารถนำวิชาไปปฏิบัติงานในสาขาการบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร โดยมีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในการบริหารมากว่า 20 ปี

นายยุทธศาสตร์ เดชเดโช
กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์ทางานด้านบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี 2533

- ผู้จัดการพื้นที่ บริษัท โจนสแลงค์ ลาซาล แมเนจเม้นท์
- จัดประชุมลงมติจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติ
  จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ให้กับบริษัทผู้จัดสรร ประกอบด้วย
- บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
- บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้
- บจ.พีชพลัส พร็อพเพอร์ตี้
  ประสบการณ์การเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดกว่า 50 อาคาร

ผู้นำด้านการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้าน อาคารชุด อาคารสูง บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้าน

Our Customers

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการเรา และเราขอการันตีคุณภาพจากผลงานที่ลูกค้าเคยใช้บริการเรา

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)