การขอดูกล้องวงจรปิดอย่างไร ไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เจ้าของร่วมคอนโด และสมาชิกหมู่บ้าน ยังไม่ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้าน และอาคารชุด จึงจัดทำขั้นตอนการขอดูกล้องวงจรปิดมาแชร์ดังนี้

  1. ตรวจสอบสถานะผู้ขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดย้อนหลัง – ผู้ขอดูภาพย้อนหลังต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ หรือ ผู้เช่าพักอาศัยเท่านั้น หากไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ หรือ ผู้เช่าพักอาศัย ต้องแสดงหมายศาลในการขอดูภาพ
  2. วัตถุประสงค์ในการขอดูภาพต้องสมเหตุสมผล เช่น อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท ลักขโมย หากเป็นกรณีอื่นขึ้นอยู่กับนิติบุคคลว่าจะให้ดูหรือไม่
  3. เขียนคำร้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด – กรอกเอกสารพร้อมระบุวัตถุประสงค์การขอดู และแสดงหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประชาชนของผู้ขอดู หลักฐานความเป็นเข้าของกรรมสิทธิ ใบแจ้งความ หรืออื่นๆ
  4. เลือกวัน เวลา ที่จะรับชมภาพย้อนหลัง – หากได้รับการอนุมัติจากนิติบุคคลแล้วให้ดูภาพตามวัน เวลาที่ต้องการดูเหตุการณ์ย้อนหลังอย่างละเอียด
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)