งานทำบุญขึ้นปีใหม่ 2567 นิติบุคคลหมู่บ้านซิตี้เซนส์พระราม2-ท่าข้าม

วันที่ 21/1/67 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้านได้ร่วมจัดงานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2567 ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านซิตี้เซ้นส์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข และให้สมาชิกได้มาพบปะพูดคุยกัน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)