งานทำบุญปีใหม่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคัลเลอร์ เกษตร 1

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดงานทำบุญปีใหม่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคัลเลอร์ เกษตร 1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วมกันของสมาชิกในหมู่บ้าน และเป็นฤกษ์งามยามดี สำหรับปีถัดไปปี 2566
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)