งานทำบุญวันสงกรานต์ นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษ์ลดา

วันที่ 27 เมษายน 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการร่วมจัดงานทำบุญวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)