งานทำบุญหมู่บ้านบ้านแมกไม้ รามอินทรา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการจัดงานทำบุญตักบาตรให้แก่สมาชิกหมู่บ้านบ้านแมกไม้ รามอินทรา เพื่อให้สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความกลมเกลียวของสมาชิกในหมู่บ้าน

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)