งานเลี้ยงพนักงานบริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี 2566 มอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอื่นๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างความกลมเกลียวสามัคคีภายในองค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่หมู่บ้านและคอนโดที่บริษัทบริหารในปี 2567
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)