จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านเฮ้าสท์ โคลเวอร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกท่านให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงประโยชน์ของการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและขอความเห็นสมาชิกนำไปยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่สำนักงานที่ดินต่อไป
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)