จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลหมู่บ้านลิฟวิ่ง เรสซิเด้นซ์

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้านร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลหมู่บ้านลิฟวิ่ง เรสซิเด้นซ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และรับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆจากสมาชิกภายในหมู่บ้าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)