จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (นิติบุคคลอาคารชุด624 คอนโดเลต รัชดา36)

วันที่ 24 เมษายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 624 คอนโดเลต ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2564 แก่สมาชิกนิติบุคคลอาคารชุด

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)