ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 – นิติบุคคลอาคารชุดควอดสีลม

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการอาคารชุดได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 แก่สมาชิกนิติบุคคลอาคารชุดควอดสีลม เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน สภานะการเงิน และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทางสมาชิกทุกท่าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)