ประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านประภาทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านให้แก่สมาชิกบ้านประภาทรัพย์ เพิ่มความเข้าใจถึงหน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านหมู่บ้านและกฎระเบียบของหมู่บ้านให้มากขึ้น

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)