ประชุมใหญ่วิสามัญนิติบุคคลหมู่บ้านศุภวรรณ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรนิติบุคคลหมู่บ้านศุภวรรณ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ภายในห้องประชุมอาคารสโมสรหมู่บ้านศุภวรรณ เพื่อนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกัน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)