ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 หมู่บ้านศุภวรรณ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ร่วมกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรศุภวรรณ เพื่อรายงานงบประมาณ สถานะการเงิน และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในหมู่บ้าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)