ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเดอะ แพลนท์ สรงประภา)

วันที่ 27 มีนาคม 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะ แพลนท์ สรงประภา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานการเงินประจำปี 2564 ให้แก่สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทราบ

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)