ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลอาคารชุด ทรี คอนโด ลาดพร้าว 27

วันที่ 2 เมษายน 2566 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลอาคารชุด ทรี คอนโด ลาดพร้าว 27 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และรับฟังข้อคิดเห็นของเจ้าของร่วมภายในคอนโด
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)