ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านไม้อิงธาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านไม้อิงธาร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในหมู่บ้าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)