ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นิติบุคคลดิ เอ็กเซล ปาร์ค

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 แก่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็กเซล ปาร์ค เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในคอนโด
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)