ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลิฟวิ่ง เรสซิเด้นซ์

วันที่ 3 มีนาคม 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการหมู่บ้าน ได้จัดงานทำบุญปีใหม่ในช่วงเช้าและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน งบประมาณ และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในหมู่บ้าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)