ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูนิค รัชดา 19

วันที่ 7 เมษายน 2567 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการอาคารชุด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน งบประมาณ และรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในคอนโด
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)