ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูนิค รัชดา 19

วันที่ 3 เมษายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและงบการเงินสำหรับปี 2564 ให้แก่สมาชิกนิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูนิค รัชดา 19
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)