7วิธี ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในอาคารที่พักอาศัย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ คงไม่มีใครอยากเห็นอาคารที่พักอาศัย คอนโด อพาร์ทเมนต์ หรือหอพัก ซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนี้  

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ การมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้แลจัดการสถานที่ และการได้รับความร่วมมือจากผู้พักอาศัยอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือโควิด-19

ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงออกแบบข้อปฏิบัติสำหรับอาคารที่พักอาศัย หอพัก อพาร์ทเมนต์เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีแนวทางร่วมกันในการป้องกันโควิด-19 ดังต่อไปนี้

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลสถานที่พักอาศัย

1. ทำความสะอาดจุดเสี่ยง  ได้แก่ ลิฟท์ ราวจับ ลูกบิด เก้าอี้ เป็นต้น ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำเปล่า หรือแอลกอฮอล์

2. จัดอุปกรณ์หน้ากากให้พนักงานทุกคนสวมใส่ เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อและติดเชื้อระหว่างกัน

3. จัดเตรียมเจลล้างมือที่พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ล้างมือก่อนและหลังเข้าอาคาร

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการดูแลตัวเอง ให้แก่ผู้พักอาศัย

5. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน เรื่องการดูแลความสะอาด ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและลดการแพร่เชื้อ

6. มีระบบให้ความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะกักตัว ต่างๆ เช่น การรับส่งเอกสาร การส่งของให้ถึงห้องพัก

7. เตรียมความพร้อมในการประสานงานกรณีฉุกเฉิน หากพบผู้ไม่สบายมีความเสี่ยง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย

1. หากท่านมีความเสี่ยง กรุณากักตัวเอง 14 วันทั้งมาจากประเทศที่เสี่ยง หรือมีโอกาสใกล้ชิดผู้ที่ติดโรค

2. เว้นระยะห่างในการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร และไม่ยืนติดกันในลิฟท์

3. หากมีบุคคลภายนอกมาพบ ขอให้ตรวจสอบข้อมูล ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ และกรุณาปฏิบัติตามกฎของอาคาร

4. งดใช้พื้นที่ส่วนกลาง ทั้ง ล้อบบี้ ห้องสมุด สระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน

5. ไอจามต้องปิดปาก ด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้ง และพยายามไม่จับพื้นที่สาธารณะ

6. ล้างมือให้บ่อย ทั้งก่อน เข้าอาคาร และทุกๆชั่วโมง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

7. แจ้งข้อมูลทันที หากพบว่าไม่สบายหรือมีอาการใกล้เคียง และต้องการความช่วยเหลือ

8. ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะโดยเฉพาะทิชชู่ กระดาษเช็ดปากให้ลงถัง และระวังการจับสิ่งของสาธารณะ

เราจะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน

 
ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)