ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นิติบุคคลอาคารชุดดิเอ็กเซล ปาร์ค

วันที่ 26 กันยายน 2565 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารจัดการอาคารชุดได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นิติบุคคลอาคารชุดดิเอ็กเซล ปาร์ค เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทางสมาชิกทุกท่าน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)