อบรมผู้จัดการอาคารและหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อบรมพนักงานตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านและอาคารชุด

ณ ห้องประชุมบริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

1. พรบ.อาคารชุด และ พรบ.หมู่บ้านจัดสรร

2. โปรแกรมซอฟบิส, การจัดทำเอกสารตั้งเบิก, การออกใบลดหนี้, การอายัดสิทธิและนิติกรรม

3. ความสำคัญของการจัดทำเอกสารประชุมต่าง ๆ

4. วิธีการรับมือเรื่องร้องเรียน, เหตุฉุกเฉิน และการแจ้งซ่อม

5. ทดสอบความรู้และความเห็นผู้จัดการ

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)