อบรมพนักงานธุรการใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานธุรการที่เข้ามาใหม่ในรอบที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้ความรู้ทั้ง พรบ.อาคารชุด พรบ.การจัดสรรที่ดิน การออกใบปลอดหนี้ การอายัดที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียน การจัดเก็บเอกสาร การจัดทำเอกสารบัญชีการเงิน รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)