อบรมระบบบัญชีการเงินและงานกฎหมาย ประจำปี 2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พนักงานธุรการและผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดเข้ารับการอบรมที่สำนักงานบริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการทำงานและทบทวนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)