อบรมเพิ่มทักษะการทำงานผู้จัดการอาคารชุดและหมู่บ้าน ประจำปี 2567

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการอาคารและหมู่บ้าน ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิคในการทำงานและพัฒนาความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้
  1. การจัดทำงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
  2. การจัดทำประกาศอย่างไร ให้ข้อมูลครบถ้วน อ่านง่าย และสวยงาม
  3. ทดสอบทักษะที่ได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)