แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Zero Outage)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นิติบุคคลหมู่บ้านปาริชาต 345 ร่วมกับบริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Zero Outage) เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ปทุมธานีและหมู่บ้านในเขตปทุมธานี
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)