โครงการจิตอาสาทาสีโรงเรียนวัดมณีโชติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พนักงานบริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ผู้บริหาร ผู้จัดการอาคารและหมู่บ้าน ช่างอาคารและหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดมณีโชติ จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และใช้ความสามารถที่มีในการบริหารอาคารชุด บริหารหมู่บ้านช่วยปรับแต่งภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)